Gravstenar funna vid byggplats.

Mitt i ett stort byggprojekt i södra Sverige hittades flera mycket gamla gravstenar. Arbetet avbröts och det kommer troligen dröja ett tag innan det kan fortsätta. Det är inte helt ovanligt att man idag i Sverige hittar gamla gravstenar lite varstans. När de byggde nya kyrkor förr så togs mer mark i anspråk, vilket gjorde att anhöriga tog hem dem. De har sedan använts till diverse olika saker som till exempel trappsteg. Man vill dock vara säker på vad detta är innan grävningarna kan fortsätta. Klicka på länken om du vill du veta mer om nya gravstenar, vilosten.se.

Gravstenarna tillsammans med schaktavfall har tidigare hittats då de använts som fyllnadsmassor till vägar. De som hittades i detta fall verkar vara av äldre årtal och det är viktigt att det undersökts, varför de ligger samlade på just den här platsen. Inte alltför sällan får vi läsa om gravstenar som hamnat på platser där de inte hör hemma. I dag kan man också återanvända gravstenar som inte längre ska finnas kvar på kyrkogården. Då tas namnen bort och nya etsas dit. Detta är mycket billigare än att köpa en helt ny, dessutom är det ett bra exempel på att återbruka.

Än så länge vet jag inte om det fanns några tydliga namn på de upphittade gravstenarna. Många gånger går det att identifiera släktingarna till de namn som finns på stenarna. Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer.